1. Otizmli ve Zihinsel Engelli Bireyler İçin Uyarlanmış Afet ve Acil Durum Temel Kavramlar Sözlüğü

Belirli sayıda temel afet ve acil durum kavramlarını içeren, klasik sözlüklerin aksine görsel öge kullanımı, sosyal öykü gibiözel eğitim yöntemleri ile yenilikçi bir sözlük oluşturulacaktır.

  1. UZAKTAN EĞİTİM PORTALI

Otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin afet ve acil durumlar sonrasında doğru kişilerle iletişim kurma, güvende kalma ve çeşitli risklerin üstesinden gelme becerilerini geliştirme konusunda öğrenebilme metotlarına göre eğitim materyalleri oluşturulacak ve faydalanıcıların kullanımına uzaktan eğitim portalı ile sunulacaktır.

  1. DİJİTAL KÜTÜPHANE

Otizmli ve zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik ebeveyn ve bakıcılarının afet ve acil durumlarla ilgili ihtiyaç duyacakları bilgilerin yer alacağı bir kaynak olması amacıyla oluşturulacaktır.

Proje çıktılarına http://afadotizmdown.ogu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Pill