Proje ile, otizmli veya zihinsel yetersizliği olan bireyler afet ve acil durumlar sonrasındaki kriz ve kaos ortamında yalnız kaldıklarında;

  • Doğru kişilerle iletişim kurma,
  • Güvende kalma,
  • Çeşitli risklerin üstesinden gelme,

gibi doğru hareket tarzları gösterebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Pill