"Öğreniyorum ve Sınırları Aşıyorum" adlı Erasmus+ projemizin tüm paydaşlar ile online bir tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, projenin genel takvimi, faliyetler, proje çıktıları ve bütçesi tüm ortaklara bir sunum ile aktarıldı.
Ayrıca karşılıklı fikir alışverişleri yapılarak öngörülebilir sorunlar ve çözümler konuşuldu.
Pill