Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında finanse edilen ‘’Öğreniyorum ve Sınırlarımı Aşıyorum’’ Projesinin Çoğaltıcı etkinliği  ‘Down Senduromlu ,  Bireylere Afet ve Acil Durumlardaki Güvenlik Becerilerini Kazandırma Eğitimi Türkiye Down Sendromu Derneğiev sahipliğinde

 İstanbul’da gerçekleşti.

Eğitimde, Down Sendromlu bireylere  afet ve acil durumlar sonrasındaki kriz ve kaos ortamında yalnız kaldıklarında; doğru kişilerle iletişim kurma, güvende kalma ve çeşitli risklerin üstesinden gelme gibi becerileri nasıl kazandırabileceğinin öğretilmesi hedeflendi. Projenin fikri çıktıları faydalanıcılara tanıtıldı.

  

Pill