Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında finanse edilen ‘Öğreniyorum ve Sınırlarımı Aşıyorum" adlı proje kapsamında Üretilen proje çıktılarının hedef gruplara tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacı ile 11 Aralık 2022 Tarihinde çoğaltıcı etkinlik gerçekleştirilmiştir.

 

Etkinlikte  Proje koordinatörü Eskişehir AFAD ve projenin yerel ortakları olan Osmangazi Üniversitesi ve YERSİS proje ekipleri tarafından katılımcılara sunumlar yapılmış ve proje çıktıları ile ilgili eğitim verilmiştir.

Gerçekleşen faaliyete Otizmli, Down sendromlu ve Zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin aileleri, bakıcıları ve Özel Eğitim Öğretmenleri ile   Afet ve Acil Durumlarda görev alan kuruluş ve STK’lardan katılım sağlanmıştır.

Pill